PRZEJDŻ DO TREŚCIPRZEJDŻ DO MENU

STARA WARSZAWA | PLAC I OGRÓD SASKI | Plac Saski. Widok ogólny Pałacu Saskiego

Plac Saski. Widok ogólny Pałacu Saskiego

Plac Saski. Widok ogólny Pałacu Saskiego

  • 1898 r.

Na kartce adnotacja: „Za chwilę spieszę na odsłonięcie Pomnika Mickiewicza. Kartek okolicznościowych nie ma. Z pozdrowieniami H. Żabiński”. Kartka datowana jest na 24 grudnia 1898 r.

mapa
labels
dot marker
Napisz email